dia_pink.gif 열풍기
   dia_gray.gif열풍기(DJ형)
   dia_gray.gif해바라기 열풍기(DJH형)
   dia_gray.gif소형 전기 열풍기
   dia_gray.gif소형 열풍기 파세코
   dia_gray.gif소형 열풍기 타이거킹
   dia_gray.gif무소음 열풍기
   dia_gray.gif양계용 열풍기
   dia_gray.gifGAS 열풍기
   dia_gray.gif전자식 자동열풍기
   dia_gray.gif전기건조기
dia_pink.gif 제습기
dia_pink.gif 실험기기 및 기자재
dia_pink.gif 이동식 에어컨
dia_pink.gif 난방기기
   dia_gray.gif산업 대형난로(DJPH형)
   dia_gray.gif라디에이터
   dia_gray.gif전기온풍난방기
   dia_gray.gif오일형 원적외선히타
   dia_gray.gif전기형 원적외선히타
   dia_gray.gif가정용 전기온풍기
   dia_gray.gif산업용 전기온풍기
   dia_gray.gif근적외선히터
   dia_gray.gif야외용 가스난로
dia_pink.gif 산업용대형선풍기
dia_pink.gif 발전기
   dia_gray.gif혼다 발전기
   dia_gray.gif젠스타 발전기
   dia_gray.gif제넥스 발전기
   dia_gray.gif기타발전기
   dia_gray.gif용접 발전기
dia_pink.gif 버너
   dia_gray.gif올림피아
   dia_gray.gif승화
   dia_gray.gif수국
dia_pink.gif 건설기계
   dia_gray.gif철근밴딩기
   dia_gray.gif철근캇터기
   dia_gray.gif평식기,도끼다시,코아드릴
   dia_gray.gif고압세척기
   dia_gray.gif동력분무기
   dia_gray.gif도로캇터기
   dia_gray.gif스크리드,휘니샤,
     콤팩타,람마
   dia_gray.gif전기,엔진,유압컷터,브레카
   dia_gray.gif보도블럭캇터,
     크라샤,양수기,펌프
   dia_gray.gif엔진톱
발전기 - YAMAHA 발전기
YG3000D YG5200S YG5200D

모델

AC출력

소음도

시동방식

크기(LΧWΧH)

중량(kg)

YG3000D

2700W

67db

수동

545Χ425Χ440

34

YG5200S

5200W

73db

수동

720Χ510Χ535

54

YG5200D

5200W

71db

수동

720Χ510Χ535

65

 
YG5200DE YG7000D YG7000DE

모델

AC출력

소음도

시동방식

크기(LΧWΧH)

중량(kg)

YG5200DE

5200W

71db

전동

720Χ510Χ535

67

YG7000D

6500W

74db

수동

720Χ510Χ535

78

YG7000DE

6500W

74db

전동

720Χ510Χ535

80

발전기 - YAMAHA 인버터 발전기
EF1000iS EF2800i EF3000iSE

모델

AC출력

DC출력

소음도

시동방식

크기(LΧWΧH)

중량(kg)

EF1000iS

220V

8A

47~57db

수동

450Χ240Χ380

12.7

EF2800i

220V

10A

60~67db

수동

487Χ395Χ425

29

EF3000iSE

220V

12A

51~57db

자동

680Χ445Χ555

67

발전기(가솔린) - VANGUARD

INT3700 VAN6000 VAN7500 GEN13000

모  델

AC최대출력  

탱크용량

크 기(LΧWΧH)

중량(kg)

INT3700

220V,3000W

18ℓ

620Χ410Χ540

48

VAN6000

220V,5200W

18ℓ

700Χ450Χ580

65

VAN7500

220V,6800W

18ℓ

800Χ470Χ582

85

GEN13000

단상220V,삼380V,11000W

18ℓ

850Χ550Χ660

99

발전기(디젤) - YANMAR 

YDG 2701E YDG 3701E YDG 5501E YDG 6601TE

모    델

AC출력

DC출력

엔진타입

연료탱크용량

크기(LΧWΧH)

중량(kg)

YDG 2701E

220/100V,2700W

12V~8.3A

 4-cycle, 
Air-cooled
diesel engine
(공냉식 디젤엔진)

7.2ℓ8시간사용

639Χ391Χ497

54

YDG 3701E

220/100V,3700W

12V~8.3A

13ℓ10시간사용

6440Χ479Χ518

80

YDG 5501E

220/100V,5500W

12V~8.3A

13ℓ8시간사용

720Χ479Χ576

108

YDG 6601TE

삼상 20/100V,6600W

12V~8.3A

13ℓ8시간사용

720Χ479Χ576  

110

YDG2701SE-E YDG3701SE-E YDG5501SE-E YDG6601SE-E

모     델

크    기 (LΧWΧH)

 중량(kg)

YDG2701SE-E

713Χ569Χ687

120

YDG3701SE-E

713Χ569Χ687

130

YDG5501SE-E

910Χ520Χ740

160

YDG6601SE-E

910Χ520Χ740

167


서울특별시 구로구 구로중앙로 198 , 구로동 구로기계공구상가 C블럭 22동124호, 상호: 동진엔지니어링
대표자: 이진우, 사업자등록번호: 113-01-66339 / 사업자번호확인, 통신판매신고번호 : 구로 제03888호
대표번호: 1800-5142, TEL : (02)2676-3685(代) , (02)2676-3686 , (02)6345-3685  /  HP : 010-5218-3685  /  FAX : (02)2633-8433

Copyright 2003. DONG JIN ENGINEERING All right reserved. E-mail